A Castrelo de Abaixo

Zoa o vento nos outeiros

Esta é a historia dun pobo esquecido e dunha xente afouta,
nunha paraxe de extrema fermosura onde a Natureza é Deusa e Mai,
zona senlleira afastada de calquera vía de progreso,
súa xente loita por resistir as agresións dunha sociedade
idiotizada pola economía e polo poder,
patria utópica nunha Galiza enxebre e cultural,
refuxio da última esperanza, do derradeiro alento,
da existencia.

A Castrelo de Abaixo